Paningin Para Sa Kinabukasan

Translation by Lalaine Abigay

Ang aking layunin ay upang maabot ang balanseng gamit ang lahat na hindi kapanipaniwalang bagay na may halaga para gawing espesyal ang South Lake Tahoe.

 • Anong Programa at mga patakaran ang magbabalanse ng mga pangangailangan ng lahat bilang residente dito, dumaraming bagong residente at bilang mga bisista?
 • Anong pamamahalang pamamaraan maaaring matiyak na ang ating komunidad ay manatiling kaibig- ibig at mabuhay sa matipid na ekonomya para sa kinabukasan?
 • Paano ang epektibong pakikipagtulungan ng konseho sa lunsod upang umunlad patungo sa ating hangarin sa rehiyon?
 • Paano natin balansehin ang pagprotekta sa ating kapaligiran para sa pangunahing pangangailangan ng ating mga residente?

Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay dapat maging ma-alalahanin, madiskarte at malikhain. Handa akong mamuno para sa lahat.

cristi creegan

Sinusuportahan ko ang:

 • Pakikipagtulungan sa mga ahensiya at hurisdiksyon na nagtratrabaho sa loob ng Tahoe Basin upang mabisang mapamahalaan ang walang kaparis na kagandahan at likas at pag-aari nito.
 • Ang mga solusyon batay sa maingat na pag-susuri ng mahusay na datos at hindi umaasa sa status quo.
 • Isang mapayapang lugar na komunidad na tumutukoy para sa mga residente at bisita ang kahalagahan ng pagbalanse ng mga pangangailangan sa kapaligiran, ekonomya at pantao.
 • Mga opsyon sa pabahay na kinikilala sa ibat-ibang pangangailangan ng mga rsidente, kabilangn ang pagtaas ng densidad sa pabahay at mga tirahan kung saan na-aangkop sa gawang pabahay.
 • Mga negosyong nagtataguyod pang local na pagmamay-ari, mas kaunti at mas mabagal na sasakyan, benepisyo sa kalusugan ang paglalakad at malayang mamuhay sa mga kapitbahayan.
 • Mga alternatibong transportasyon na nagpapatupad ng isang komprehensibong plano na may bayad sa pag-pasok ng basin, nakareserbang bayad sa pangunahing lugar at alternatibong pampublikong sasakyan.
 • Abot kayang malawak na bonda para sa lahat. Ito ay isang mahalga sa ika-21 na siglo.
 • Kaligtasan ng publiko kasama ang patuloy na pagpondo para sa mga tagatugon, paglikha para sa planong paglikas at Iyangat ang sistema ng komunikasyon sa mga ahensya.

Kilalanin si CRISTI CREEGAN

Ina ng dalawang anak na babae, masugid na mambabasa ng panitikan, abogado, at baguhang Bird watcher, Nakatira ako sa South Lake Tahoe mula pa noong 1997. Lumaki ako sa Palo Alto bago ito ang Silicon Valley nang makilala akong isang propesor ng Standford At Grateful Dead na mas higit pa sa negosyanteng tech. Lumipat ako sa komunidad na ito pagkatapos magtapos mula sa Lewis & Clark Law School sa Portland na may espesialidad sa batas na Pangkalikasan upang magtrabaho para sa Sierra Nevada Alliance.

At nagustuhan ko. Sa Tahoe, kasama ang aking asawa na si Bernard. Kayat, nanatili ako.

Ipinagmamalaki kong sabihin na mula noon, marami akong namuhunan sa pamayanan na ito kasama ang:

 • Tahoe Tomorrow, way back in 2003
 • Tahoe Parents Nursery School as a parent and Board Member
 • Tahoe Valley Elementary PTO Board Leadership
 • Live Violence Free ( Formerly the South Lake Tahoe Women’s Center), spending three years as Board President
 • Tahoe Heritage Foundation Board Vice President
 • South Tahoe Middle School PTA Treasurer, Coordinator of the Parent Volunteer Program and Member of the School Site Council.
 • Lake Tahoe Environmental Magnet School, School Site Council Member

 Aktibo akong namamahala ng dalawang negosyo dito sa komunidad at kapag may panahon nagtuturo ako sa South Lake Tahoe Unified School District.